Friday, May 29, 2015

Chuyện cười trong ngày

Tại Sao Người Tốt Lành Phải Chết ?

Một người chết vì cơn bịnh dịch lan tràn trong làng của ông ta. Khi gặp Diêm Vương ông hỏi:

-Tại sao bịnh dịch lan tràn trong làng tôi và Diêm Vương lại bắt nhiều người trong làng phải chết?

Diêm Vương trả lời

- Bệnh dịch lan tràn là để bắt những người độc ác.

Người này bắt bẻ

- Vậy tại sao nhiều người tốt cũng bị chết vì bệnh dịch?

Diêm Vương giải thích

- Những người tốt để làm chứng. Ta muốn có một cuộc kiện tụng công bằng cho mọi người

No comments:

Post a Comment