Thursday, July 13, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TÂM ĐÁ

Hogen, vị thiền sư Trung Hoa, sống một mình trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng ngoại ô. Một ngày kia có bốn vị du tăng xuất hiện và xin phép họ có thể nhóm lửa trong sân của ông để sưởi ấm ho.

Trong khi họ đang nhóm lửa, Hogen nghe họ tranh luận về chủ quan và khách quan. Ông tham gia cùng với họ và nói: "Ở đó có một tảng đá lớn. Các bạn quan sát xem nó ở trong hay ở ngoài tâm của các bạn?"

Một vị du tăng trả lời: "Theo quan điểm Phật giáo thì mọi sự đều là sự thể hiện cụ thể của tâm, do vậy tôi có thể nói rằng tảng đá ở trong tâm tôi."

"Chắc ông phải cảm thấy đầu ông rất nặng," Hogen nhận xét, "Nếu ông đang mang theo mãi một tảng đá như vậy trong tâm của ông."

No comments:

Post a Comment