Saturday, July 15, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KASAN SỢ HÃI.


Kasan đã được mời đến làm lễ tại đáng táng của vị quan chức cao cấp của tỉnh.

Ông ta chưa bao giờ gặp những quan chức cao cấp và người quí tộc trước kia do vậy mà ông ta đã lo lắng. Khi buổi lễ bắt đầu, Kasan sợ hãi.

Sau đó, khi ông khi trở về, ông tập hợp những học trò của mình. Kasan thú nhận rằng ông chưa đủ tư cách làm người thầy bởi vì ông thiếu tác phong danh tiếng khi ông có ở nơi thiền viện vắng vẻ. Rồi Kasan từ chức và trở thành một học trò của một vị thiền sư khác. Tám năm sau ông trở lại với các người học trò của mình, thì ông đã giác ngộ.

No comments:

Post a Comment