Thursday, July 20, 2017

Chuyện cười trong ngày

Mắt bị bệnh mù màu

Hai cha con đang đậu xe tại cột đèn đỏ, bổng dưng có hai thanh niên chạy vụt qua. Cậu bé hỏi :
- Sao đèn đỏ mà hai anh đó lại chạy qua vậy Ba ?
- Chắc là mắt chúng bị mù màu đó con ạ!

No comments:

Post a Comment