Sunday, July 23, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

PHẬT SỐNG VÀ NGƯỜI THỢ ỐNG

Vị thiền sư đưa ra bản hướng dẫn cá nhân trong lớp ẩn tu. Không ai được vào lớp khi thiền sư và các môn đệ đang họp.

Mokurai, vị thiền sư của ngôi chùa Kennin tại Kyoto, quen với sự thích thú tản bộ với các thương buôn và các nhà báo cũng như với các thiền sinh của ông. Một người thợ ống nào đó là người thất học. Anh ta đã hỏi Mokurai những câu hỏi xuẩn ngốc, có trà không, và rồi anh ta bỏ đi.

Một ngày nọ trong khi người thợ làm ống ở đó thiền sư Mokurai muốn đưa bản hướng dẫn cá nhân cho người đệ tử, do vậy ông nói người thợ đến chờ trong một phòng khác.

"Tôi hiểu rằng Ngài là vị Phật sống." người thợ phản đối. "Ngay cả những tượng Phật bằng đá ở trong ngôi chùa cũng không bao giờ khước từ số người đông đảo tới tụ họp trước họ. Tại sao tôi bị tống ra?"

Mokurai đã bỏ ra ngoài để gặp người đệ tử của mình

No comments:

Post a Comment