Thursday, May 4, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TƯỢNG PHẬT MŨI ĐEN 

Một ni cô đang tìm kiếm sự giác ngộ làm một pho tượng Phật và giát vàng lá lên tượng. Đi bất cứ chỗ nào cô cũng mang tượng Phật vàng này theo với cô.

Nhiều năm trời trôi qua, vẫn mang theo tượng Phật của mình, ni cô đến cư trú trong một ngôi chùa nhỏ bé ở một vùng thôn quê, trong đó đã có rất nhiều tượng Phật, mỗi tượng có một bàn thờ đặc biệt riêng.

Ni cô muốn đốt hương trước tượng Phật vàng của cô. Có ý không muốn cho hương thơm bay lan sang các tượng Phật khác, cô mới phát minh ra một ống khói xuyên qua đó khói hương chỉ bay lên tới pho tượng của cô. Cách này làm cho cái mũi của tượng Phật vàng đen đi, khiến mũi xấu xí một cách đặc biệt.

No comments:

Post a Comment