Tuesday, May 30, 2017

Chuyện cười trong ngày

Dìm bong bóng…

Có 4 đứa trẻ  đang chơi ở hồ nứơc,bỗng bị cảnh sát bắt về hỏi

-Mày tên gì?

Đứa thứ 1:

- Dạ con tên vịt

- Mày làm gì ở hồ nứơc?

- Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước ạ

Cảnh sát lại hỏi:

- Mày tền gì?

Đứa thứ 2:

- Dạ con tên vịt vịt

- Mày làm gì ở hồ nứơc?

- Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước

Cảnh sát lại hỏi:

- Mày tên gì?

Đứa thứ 3:

- Dạ con tên vịt vịt vịt

- Mày làm gì ở hồ nứơc?

- Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước

Cảnh sát hỏi đứa cưối cùng:

- Mày tên gì?

Đứa thứ 4:

- Dạ con tên bong bóng

No comments:

Post a Comment