Thursday, May 18, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TÁNH TÒ MÒ

Vào lúc xưa có một ông lão sống tại đỉnh của một vách núi rất cao và nguy hiểm. Mỗi buổi sáng ông thường ngồi tại bờ núi và nhìn ngắm quang cảnh chung quanh núi rừng. Một ngày kia, sau khi ông ngồi an toạ cho buổi thiền định thông thường, ông nhận biết có một vật gì chiếu sáng tại đáy của vách núi. Lúc đó mặc dù nghĩ rằng vật đó ở bên dưới mình rất xa, ông lão có cặp mắt sắc sảo và có thể chỉ vừa đủ nhận ra nó là cái gì. Nó trông có vẻ giống như khá lớn, cái rương màu đen với những đường viền vàng, đặt ngay trên mặt của một tảng đá. Ông lão nhủ thầm, "Nó từ đâu đến? Cái gì có thể ở bên trong?"

No comments:

Post a Comment