Monday, May 22, 2017

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Tùy vào hoàn cảnh

Ba con vật nuôi: lợn con, cừu và bò sữa cùng bị nhốt trong một cái chuồng. Có một hôm,ông chủ bắt chú lợn, nó kêu gào thảm thiết và ra sức kháng cự. Cừu và bò rất khó chịu với tiếng kêu của lợn bèn nói: 

”Ông ta cũng hay bắt chúng tôi mà chúng tôi có kêu gào như vậy đâu!”. 

Lợn nghe thấy liền đáp lại rằng: 

”Ông ấy bắt các anh và bắt tôi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ông ấy bắt hai anh chỉ để lấy lông và sữa thôi, còn bắt tôi chính là lấy mạng tôi”..

. Những người có lập trường khác nhau được đặt trong hoàn cảnh khác nhau rất khó có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Vì vậy chúng ta không nên vui mừng khi người khác thất bại, khó khăn hay đau khổ mà nên quan tâm đến họ, tìm hiểu rõ vấn đề và có lòng khoan dung. 

No comments:

Post a Comment