Tuesday, May 2, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Nó sẽ đi qua

Một thiền sinh đến gặp vị Thiền Sư và nói,
"Sự tu tập thiền của tôi hết sức khó chịu! Tôi cảm thấy quẫn trí, đôi chân của tôi bị đau nhức, đôi khi tôi rơi vào cơn buồn ngủ. Nó thì hết sức khó chịu!"
"Nó sẽ đi qua," vị Thiền Sư thản nhiên nói
Một tuần lễ sau, thiền sinh trở lại gặp vị thầy của mình. "Sự tu tập thiền của tôi thì rất tốt! Tôi cảm thấy vô cùng tỉnh thức, thật là yên tĩnh, vô cùng sinh động! Nó thật là kỳ diệu!"
"Nó sẽ đi qua."
Vị Thiền Sư thản nhiên trả lời

No comments:

Post a Comment