Thursday, May 11, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Thiên Đường 


Hai người bị lạc trong sa mạc. Họ sắp chết vì đói và khát. Cuối cùng, họ tới một bức tường cao. Họ có thể nghe tiếng nước chảy của một thác nước và tiếng chim hót từ phía bên kia. Ở bên trên, họ có thể nhìn thấy nhiều nhánh cây tươi tốt vươn qua bờ tường. Những trái cây trên cành trông ngon lành.

Một người tìm cách leo qua bức tường và biến mất xuống phía bên kia. Người kia, trở lại sa mạc để giúp đỡ những người lữ khách khác bị lạc tìm đường đi tới ốc đảo

No comments:

Post a Comment