Wednesday, May 10, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Đi trên nước

Ba người Tăng sĩ đồng ý thực tập thiền chung. Họ ngồi bên bờ hồ và nhắm mắt lại trong thiền định. Thình lình, vị thứ nhất đứng dậy và nói: Tôi bỏ quên cái chiếu." Ông bước trên mặt nước ở phía trước ông như một phép lạ, và đi xuyên qua hồ nước để đến am thất ở phía kia mặt hồ.

Khi ông trở lại, người Tăng sĩ thứ hai đứng dậy và nói, "Tôi quên không để quần áo trong cho khô." Ông bước nhẹ nhàng trên mặt nước qua phía bên kia và trở về cũng trên lối đó.

Vị Tăng sĩ thứ ba chăm chú nhìn 2 vị kia cẩn thận trong khi quyết định phải làm cái gì để thử năng lực của mình..

--“Mấy cái trò các ngài học được có giỏi hơn tôi không? Tôi cũng có thể làm được bất cứ cái gì mà hai ông làm được."

Ông ta tuyên bố rùm beng và hối hả chạy lại bờ sông để đi qua phía bên kia. Ông ta hụt chân rơi liền xuống chỗ nước sâu. Không nao núng, vị hành giả trèo ra khỏi nước và làm lại lần nữa, mà vẫn bị chìm xuống dưới nước. Một lần nữa ông lại trèo lên và lại cố gắng làm thử nữa, lần nào cũng bị chìm xuống nước. Và cứ thế trong khi hai vị kia theo dõi.

Một lúc lâu, vị Tăng sĩ thứ hai quay qua vị thứ nhất và nói,

-- "Huynh có nghĩ chúng ta nên nói cho Thầy đó biết những viên đá đặt ở đâu không?"

No comments:

Post a Comment