Wednesday, May 3, 2017

Chuyện cười trong ngày

Làm theo..

Bà mẹ dặn con trai mới dạm vợ:

- Sang nhà bên ấy, thấy bố vợ làm gì thì phải làm theo nghe con!

- Vâng! Con nhớ rồi!

Ðến nơi, thấy bố vợ đang ngồi tréo mảy uống trà, anh ta liền đến kéo ghế, ngồi tréo mảy bên cạnh, rót nước uống tự nhiên. Ông bố vợ nổi giận, vừa lúc thấy con chó đến gần, ông ta giơ chân đá nó một cái. Con chó kêu “oẳng” một tiếng . Chàng rể lẹ chân đá tiếp không ngờ con chó không nể mặt há mõm cắn một cái, chàng rể sợ hãi la lên.

- Sao mày dám cắn tao mà không cắn ổng.......

No comments:

Post a Comment