Thursday, May 11, 2017

Chuyện cười trong ngày

Yếu môn địa lý

Cô giáo nói với phụ huynh học sinh:
- Anh ạ, con trai anh học rất yếu môn địa lý.
Ông bố trả lời:
- Thế thì càng tốt! Nó sẽ không tìm thấy chỗ chúng tôi giấu tiền

No comments:

Post a Comment