Wednesday, May 10, 2017

Chuyện cười trong ngày

Chụp nghiêng

Anh hà tiện đến hiệu giặt là, hỏi:

- Ở đây là một cái quần phải trả bao nhiêu tiền?

- Hai mươi xu.

- Tốt quá. Vậy ông hãy cầm lấy mười xu và là cho tôi một ống quần. Tôi sắp đi chụp ảnh và tôi chỉ chụp nghiêng thôi.

No comments:

Post a Comment