Monday, May 1, 2017

Chuyện cười trong ngày

Lời cầu nguyện

Trong một phòng ăn tại một khách sạn, một nhà tu đưa tay cầm một đĩa đồ ăn, nhưng chiếc đĩa nóng quá, ông ta liền kêu lên một tiếng thô lỗ không thích hợp với một vị tu sĩ. Một ký giả ngồi gần đó vốn là một nhà văn trào lộng, liền lấy bút ra ghi. Vị tu sĩ quay sang hỏi:

- Ông viết gì đó?
- Tôi muốn ghi lại lời nguyện cầu của ngài khi bị phỏng... 

No comments:

Post a Comment