Sunday, June 28, 2015

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Sự tỉnh thức hoàn toàn 

Sau 10 năm tu tập, Tenno đạt đến trình độ của một người Thiền Sư. Một ngày trời mưa, ông đến viếng thăm một vị Thiền Sư nổi tiếng Nan-in. Khi ông bước vào, vị thiền sư chào đón ônng với một câu hỏi, "Ông bạn có để đôi guốc gỗ và cái dù ở trên hành lang không?"

"Dạ có," Tenno trả lời

"Nói cho tôi," vị thiền sư tiếp tục hỏi, "ông bạn đã để cái dù bên trái đôi guốc gỗ của ông, hay là để bên phải?"

Tenno đã không biết câu trả lời, và ông nhận ra rằng ông chưa đạt tới sự hoàn toàn tỉnh thức. Do vậy ông trở thành thiền sinh tu tập thiền Nan-in và tu học dưới sự chỉ dẫn của vị Thiền Sư thêm 10 năm nữa

No comments:

Post a Comment