Friday, June 26, 2015

Chuyện cười trong ngày

Quyết đấu.

Một trạm cảnh sát nhận được cú điện thoậi. Người đàn ông đầu giây bên kia nói hối hả:

- "Cảnh sát đấy hả? Tôi muốn báo cho các ông biết trưa này ở ven rừng gần đấy có một cuộc đấu. Mong các ông cho người đến can"

Nhân viên trực trả lới
- "Chúng tôi biết rồi, đối thủ của anh đã báo cho chúng tôi trước nửa giờ rồi"

No comments:

Post a Comment