Friday, December 27, 2013

Những câu chuyện ngụ ngôn hay

Ông già và thần chết

Một lần ông già đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa, ông cụ kiệt sức, đạt bó củi xuống rồi nói:

- Chà giá thần chết cứ đến ngay đi có phải hơn không?

Thần chết đến và bảo:

- Ta đây, lão cần gì nào?

Ông già sợ hải bảo:

- Nhắ hộ bó củi lên cho lão.

No comments:

Post a Comment