Saturday, July 8, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CUỘC DU NGOẠN GIỮA ĐÊM

Rất nhiều thiền sinh đã học thiền dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư Sengai. Một người trong số các môn đồ thường thức dậy ban đêm, trèo qua tường chùa, và đi đến thị xã với sự ăn chơi trụy lạc.

Sengai, thanh tra khu nhà ở tập thể, phát hiện người thiền sinh này vắng mặt một đêm và cũng phát hiện cái ghế cao anh ta dùng để trèo tường. Sengai đem cái ghế đi và đứng vào nơi đó.

Khi người đi lang thang đó trở về, không biết rằng cái ghế là Sangai, anh ta để chân mình lên đầu vị thiền sư và nhảy xuống đất. Phát hiện được việc gì mình đã làm, anh ta thất kinh.

Sengai nói: "Trời thì rất lạnh vào buổi sáng sớm. Hãy cẩn thận đừng để anh bị cảm lạnh."

Người thiền sinh không bao giờ dám đi ra ngoài vào ban đêm nữa 

No comments:

Post a Comment