Tuesday, July 11, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU NHẤT.

Khi Banzan đi bộ xuyên qua khu chợ ông nghe một cuộc nói chuyện giữa người hàng thịt và khách hàng của anh ta

"Đưa tôi một miếng thịt ngon nhất mà ông có," người khách hàng nói.

"Tất cả mọi thứ trong gian hàng của tôi thì là ngon nhất," người hàng thịt trả lời. "Ông không thể nào kiếm thấy bất cứ miếng thịt mà nó không là ngon nhất."

Với những lời nói đó Banzan trở lên giác ngộ.

No comments:

Post a Comment