Sunday, July 2, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

NHỮNG ĐỨA CON CỦA HOÀNG ĐẾ

Yamaoka Tesshu là vị gia sư của hoàng đế. Ông cũng là vị sư phụ của nghệ thuật đánh kiếm và thiền sinh uyên thâm.

Nhà của ông là nơi cư trú của những kẻ làng thang. Ông chỉ có một bộ quần áo, để giữ cho ông không nghèo
Vị hoàng đế, nhận thấy sự cũ kỹ của quần áo ông như thế nào, đã cho ông một số tiền để mua bộ quần áo mới. Lần sau Yamaoka xuất hiện ông vẫn mặc y chang bộ quần áo cũ.

Vị hoàng đế hỏi: "Cái gì đã xảy ra cho bộ quần áo mới?"

"Tôi đã cung cấp những bộ quần áo cho những đứa trẻ của Hoàng Đế," Yamaoka giải thích.

No comments:

Post a Comment