Saturday, April 30, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KHÔNG GÌ HIỆN HỮU 


Yamaoka Tesshu, khi còn là một thiền sinh trẻ, đi thăm viếng hết thiền sư này đến thiền sư nọ. Ông đến thăm Dokuon ở Shokoku.

Muốn tỏ lộ sự chứng ngộ của mình, ông nói: "Tâm, Phật, và chúng sinh, tất cả, không hề hiện hữu. Bản chất thực sự của mọi hiện tướng là không. Không có thực chứng, không có si mê, không có hiền triết, không có phàm tục. Không có ban phát và không có gì để thụ nhận."

Dokuon, đang yên lặng hút thuốc, không nói gì. Bỗng nhiên ông đập mạnh vào Yamaoka bằng cái ống điếu trúc của ông. Chuyện đó làm cho chàng trẻ tuổi rất giận dữ.

"Nếu không có gì hiện hữu," Dokuon hỏi, "vậy cơn giận này từ đâu đến?"

No comments:

Post a Comment