Friday, April 29, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

QUÍ HƠN NGỌC 


Một người phụ nữ lịch duyệt đi du lịch trong vùng núi đã tìm thấy một viên đá qúi trong giòng nước. Ngày hôm sau bà ta gặp một du khách khác bị đói, và người phụ nữ lịch duyệt này đã mở túi của mình để chia thực phẩm của mình. Người du khách đói kia đã nhìn thấy viên đá quí và hỏi người phụ nữ xin người phụ nữ cho viên đá cho mình. Bà ta đã làm mà không hề lưỡng lự. Người du khách rời khỏi, vui mừng trong vận may của mình. Ông ta đã biết viên đá có giá trị đủ để cho ông ta một cuộc sống yên ổn suốt đời.

Nhưng vài ngày sau ông ta đã trở lại để trả viên đá cho người phụ nữ lịch duyệt. "Tôi đã suy nghĩ," ông ta nói, "Tôi biết giá trị của viên đá như thế nào, nhưng tôi trả nó lại trong sự hy vọng rằng bà có thể cho tôi cái gì quí giá hơn. Cho tôi cái gì mà bà có ở trong tâm bà mà điều đó đã làm cho bà cho tôi viên đá đó 

No comments:

Post a Comment