Saturday, April 30, 2016

Những Điển Tích Hay Trong Chuyện Kiều - Hương Thừa

"Trông theo nào thấy đâu nào,
HƯƠNG THỪA dường hãy ra vào đâu đây"
(Câu 215, 216. Kiều mơ màng nghe mùi hương của Đạm Tiên).

Câu này lấy ý ở "Tây Sương Ký": "Lan xạ hương nhưng tại" nghĩa là người đi rồi mà mùi hương hãy còn phảng phất.

Đây là cảnh thứ IV, hồi I của phần thứ nhất tuồng Tây Sương Ký, tả cảnh Trương Quân Thụy trông thấy Thôi Oanh Oanh trong vườn hoa tư dinh họ Thôi phía Tây chùa Phổ cứụ Thôi Oanh Oanh đã vào nhà rồi mà Trương Quân Thụy còn ngẩn ngơ nhìn theo tiếc nuối:
"..........
Vườn hoa lê đóng khúc nào
Tường cao, cao quá, kế cao bằng trờị
Trách trời sao chẳng chiều người
Làm khuây chẳng được, đứng lười không đang.
Nghĩ hươu, tính vượn, trăm đường,
HƯƠNG LAN CÒN THOẢNG, TIẾNG VÀNG ĐÃ XẠ
Gió lay cành liễu la đà,
Tơ hồng vướng vít, cánh hoa tơi bờị
Rèm châu lấp lánh mặt trời,
Nuốt thầm nước bọt, trông hoài nẻo xa..." 

Nguồn:Vietcyber.com

No comments:

Post a Comment