Tuesday, December 29, 2015

Chuyện cười trong ngày

Lý do vượt đèn đỏ

Một chiếc ôtô con vượt qua đèn đỏ bị cảnh sát túyt còi chặn lại.

Chiếc xe dừng lại, anh cảnh sát liền hỏi người lái xe:

- Anh có thấy đèn đỏ không?

- Dạ, em thấy!

- Vậy tại sao còn vượt?


- Dạ, em có nhìn thấy đèn đỏ, nhưng em không nhìn thấy anh!

No comments:

Post a Comment