Wednesday, December 23, 2015

Chuyện cười trong ngày

Đeo găng tay

Bà nọ vào một nhà hàng, trong lúc gọi món thấy các bồi bàn không đeo găng tay nên tỏ vẻ không hài lòng.

Bỗng một nhân viên đi ngang, đeo găng tay rất lịch sự, bà liền yêu cầu anh ta phục vụ riêng mình và boa rất hậu. Sau khi ăn, bà gặp người quản lý, than phiền:

- Tại sao nhà hàng này chỉ có anh bồi bàn kia là mang găng tay thế?

- Thưa, đó không phải bồi bàn mà là nhân viên vệ sinh đấy ạ.

No comments:

Post a Comment