Sunday, March 29, 2015

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

ĐỐI THOẠI THIỀN

Các Thiền sư huấn luyện cho các đệ tử trẻ của họ tự diễn đạt ý mình. Hai ngôi chùa Thiền, mỗi chùa có một chú sa di. Một chú mỗi sáng đi mua rau, gặp chú kia trên đường đi.
“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi.
“Chân tôi bước đâu thì tôi đi đó,” chú kia trả lời.
Câu trả lời làm rối trí chú thứ nhất nên chú đến nhờ thầy giúp đỡ. Thầy chú dạy: Sáng mai, khi con gặp chú bạn nhỏ, hãy hỏi cùng câu hỏi đó. Chú ta sẽ trả lời câu đó, rồi con hỏi: “Giả sử chú không có chân thì chú đi đâu?” thì hắn sẽ chịu thua ngay.
Sáng hôm sau hai chú bé lại gặp nhau.
“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi.
“Gió thổi đâu thì tôi đi đó,” chú kia đáp.
Câu đáp này lại làm chú bối rối nữa. Chú mang chuyện bị đánh bại đến gặp thầy.
“Hãy hỏi hắn nếu không có gió thì hắn đi đâu,” ông thầy gợi ý.
Ngày hôm sau hai chú lại gặp nhau lần thứ ba.
“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi.
“Tôi đi chợ mua rau,” chú kia đáp.
 (Thiền Cốt Thiền Nhục)

No comments:

Post a Comment