Tuesday, March 31, 2015

Chuyện cười trong ngày

Bác Nông Dân Nói Gì? 

Cô giáo kể chuyện “Ba chú heo con” cho lớp nghe. Đến đoạn heo con gặp bác nông dân nói:

- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!

Cô giáo ngừng lại hỏi:

- Các trò có biết bác nông dân nói gì không?

Tèo giơ tay:

- Thưa cô, bác ấy bảo: "Trời ơi! Một con heo biết nói!"

No comments:

Post a Comment