Sunday, March 29, 2015

Chuyện cười trong ngày

Thí Nghiệm

Peter đi học về, bà hỏi:

- Hôm nay cháu học gì?

- Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ.

- Thế kết quả tốt không?

- Dạ cháu nghĩ là rất tốt, vì trường cháu đã bị xập!

No comments:

Post a Comment