Thursday, October 31, 2013

Những câu chuyện ngụ ngôn hay

Ngựa và người chủ

Bác làm vườn có một con ngựa. Ngựa phải làm lụng nhiều mà thức ăn thì ít. Thế là ngựa ta lên tiếng cầu khẩn thượng đế sao cho nó được chuyển sang tay một ông chủ khác. Mọi chuyện xảy ra như ý.

Người làm vườn bán ngựa cho một người thợ gấm. Ngựa ta mừng rỡ, nhưng công việc ở chỗ người thợ gốm còn nhiều hơn ở chổ cũ. Ngựa lại than thở về số kiếp của mình và cầu khẩn được chuyễn sang tay một ông chủ khá hơn. Và việc nầy cũng thành. Người thợ gốm bán ngựa cho người thợ da. Vừa nhìn thấy trong sân nhà người thợ da những bộ da ngựa, ngựa ta liền rống lên:

Ôi, cái đời tôi thật khốn khổ! Giá cứ ở lại với người chủ củ có phải hơn không: bây giờ thì rõ là người ta bán tôi không phải để đi làm lụng mà là để lột da. 

No comments:

Post a Comment