Monday, August 31, 2015

Chuyện cười trong ngày

Gia phả viết về án tử

Gia đình họ từ đời này sang đời khác gồm nhiều thượng nghị sĩ nổi tiếng và các nhà kinh doanh tài ba. Vì thế họ quyết định làm một cuốn gia phả để lại cho con cháu đời sau. Họ thuê một tác giả nổi tiếng. Vấn đề nảy sinh là trong dòng họ duy nhất có ông chú George đã bị kết án tử hình trên ghế điện. Tác giả cuốn gia phả nói rằng ông ta có thể giải quyết êm thấm vấn đề này. Rồi cuốn gia phả được làm xong. Đoạn viết về chú George ghi: "Chú George đã giữ một ghế quan trọng hoạt động bằng điện trong một cơ quan chính phủ, nó gắn với ông bằng một sợi dây chắc chắn, và cái chết của ông đến như một cú sốc mạnh".

No comments:

Post a Comment