Thursday, April 30, 2015

Ngày 30-4-2015 Suy Niệm Trong Ngày

Danh Ngôn Thế Giới

2. "The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any."Alice Walker

- Người ta thường đánh mất sức mạnh của chính mình bởi vì ý nghĩ mình không có ảnh hưởng gì (TT Giác Đẳng Việt dịch)

No comments:

Post a Comment