Monday, October 31, 2016

Chuyện cười trong ngày

Ích lợi của sách

- Cậu biết không ? Quyển sách dày ơi là dày ! Cậu cho mượn thật có ích.
- Thì mình đã nói rồi mà, quyển sách đó nhiều bài hay lắm ! Cậu khoái nhất mục nào ?
- À ! Nó đã giúp tớ ... tiêu diệt kẻ địch lợi hại.
- Cái gì ?
- Tớ đang đọc, bỗng một con chuột cống chạy qua, tớ cầm quyển sách "chơi" liền, và ...
- Trời !!!

No comments:

Post a Comment