Thursday, March 31, 2016

Chuyện ngắn - Hãy vứt chiếc mũ

Hãy vứt chiếc mũ

ôi là một đứa ngại khó khăn, công việc hơi khó tý là đã đầu hàng ngay. Làm bài tập toán một lúc gặp bài khó là tôi bắt đầu nản và không muốn học nữa. Việc gì cũng vậy, khó có thể theo đuổi đến cùng. Một hôm nọ, trên đường đi thấy một tổ chim ri, tôi thích lắm nhưng nhìn lại thì bờ rao cao quá. Tôi chần chừ mãi không muốn bước đi.
Bố tôi thấy thế liền nói: “Con hãy vứt chiếc mũ qua hàng rào kia đi”.

Tôi thắc mắc hỏi: “Tại sao lại phải vứt hả bố?”

Bố tôi liền vứt lấy mũ vứt qua bên kia hàng rào và nói tôi qua bên đó lấy. Tôi ngạc nhiên nhưng vì chiếc mũ mới mua nên dù cao mấy tôi cũng cố qua.

Khi lấy được mũ rồi, bố nói: “Con bắt tổ chim luôn đi”.

Sau khi lấy được mũ và tổ chim, bố nói: “Khi con muốn có được gì mà sợ khó khăn thì hãy cố gắng làm. Cũng như việc bắt tổ chim, con muốn có được nó nhưng ngại bờ rào cao thì hãy vứt chiếc mũ qua, con sẽ có được cả hai”.

Tôi ngộ nhận ra một điều, sau này gặp khó khăn tôi cũng sẽ vứt “một chiếc mũ” vào đó để có động lực bước tiếp.

Thành công chỉ dành cho những ai biết vượt qua thử thách và tự tạo thử thách cho chính mình.

No comments:

Post a Comment