Wednesday, March 30, 2016

Chuyện cười trong ngày

Chọn Túi Nào?

Có một chàng thanh niên lần đầu tiên đến ra mắt bố vợ. Anh gặp ông bố vợ là người chuyên nói về đạo đức. Ông hỏi:

- Nếu có 2 túi: một túi đựng tiền, một túi đựng đạo đức thì anh chọn túi nào?

Anh chàng nhanh nhảu trả lời:

- Con sẽ chọn túi đựng tiền ạ!

Nghe vậy, ông bố vợ không mấy được vui liền nói:

- Thanh niên các anh thời nay chán thật. Cái quan trọng nhất của con người là đạo đức, thì các anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn cái túi đạo đức .

Anh thanh niên vội chống chế:

- Thưa bố, theo con nghĩ là ai thiếu cái gì thì lấy cái đó ạ !

No comments:

Post a Comment