Saturday, February 28, 2015

Chuyện cười trong ngày

Kinh Nghiệm

Viên cai ngục hỏi một tù nhân mới:

- Tại sao ông vô đây?

Tù nhân đáp:

- Lỗi tại sự thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ.

Cai ngục ngạc nhiên hỏi lại:

- Ơ! Ông nói đùa đấy à? Ông đã gần 70 tuổi rồi kia mà!

Tù nhân đáp:

- Phải.  Nhưng ý tôi muốn nói là ông luật sư bênh vực cho tôi năm nay mới được 25 cái xuân xanh!

No comments:

Post a Comment