Thursday, February 26, 2015

Chuyện cười trong ngày

Keo Kiệt

Vào mùa hè nóng nực, một ông vội vã chạy đi tắm.  Không may, ông đi chân không và chạy mau quá nên vấp phải cục đá ở giữa đường sứt cả móng chân.  Ông vật vã lăn ra đường.  Người ta chạy lại đỡ ông dậy.  Thấy ông hớn hở vui cười khoan khoái, người ta hỏi:

- Tại sao ông vui như vậy?

Ôn trả lời:

- May quá, hôm nay tôi đi chân không, chứ nếu đi giầy thì đã bị trầy cả mũi giầy rồi!

No comments:

Post a Comment