Friday, February 27, 2015

Chuyện cười trong ngày

Không Có Cá Mập

Hai anh chàng rủ nhau đi bơi ở gần cửa sông sát bờ biển.  Một trong hai anh chàng hỏi một ông đang ngồi câu cá ở đó:

- Ông ơi, ở đây có cá mập không?

Ông già liền đáp:

- Không có!

Anh chàng kia bơi được một lúc nhưng vẫn chưa yên tắm lắm nên lại hỏi ông già:

- Có thật ở đây không có cá mập chứ?

Ông già trả lời ngay không chút đắn đo:

- Đúng là như vậy! Cá mập đã sợ bỏ chạy đi hết từ ngày ở đây có cá sấu!

No comments:

Post a Comment