Friday, January 30, 2015

Chuyện cười trong ngày

Thế Giới Sợ Nước Nào Nhất ?

Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm.

Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói.

Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự.

Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai ? Đó là người Việt Nam, vì người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo đố ai biết đâu mà lần.

No comments:

Post a Comment