Thursday, July 30, 2015

Chuyện cười trong ngày

Một ngày đẹp trời nghĩa là gì?

Hai người bạn rủ nhau đi cắm trại. Hai người nằm ngủ cạnh nhau. Gần sáng, một người lay bạn dậy và hỏi:

- Này anh, nhìn xem, anh thấy cái gì?

- Tôi thấy rất nhiều sao.

- Vậy theo anh, điều này có nghĩa là gì?

- Nghĩa là chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời. Còn anh?

- Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta.

No comments:

Post a Comment