Tuesday, September 29, 2015

Chuyện cười trong ngày

Chữa bệnh mất ngủ

Một người đàn ông mắc chứng mất ngủ, tới gặp bác sĩ để xin lời khuyên.

Sau khi nghe anh ta trình bày, vị bác sĩ dặn:

- Anh hãy cố đếm từ 1 tới 2.000, nếu vẫn mất ngủ thì hãy đến gặp lại tôi.

Vài ngày sau, anh ta quay lại phòng khám.

- Phương pháp đó không hiệu quả bác sĩ ạ.

- Thật sao? Anh có thể nói rõ hơn không?

- Ban đầu khá khó khăn, tôi đã cố đếm tới 1.000 nhưng sau đó thấy buồn ngủ quá nên phải uống thêm một cốc cà phê nữa mới hoàn thành được nhiệm vụ bác sĩ giao.

Bác sĩ: !?

No comments:

Post a Comment