Tuesday, December 30, 2014

Ngày 30-12-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Gọi là trí giả ở đời
Biết phân thiện ác, biết lời thật hư

SACCAKA, NỔI TIẾNG LÀ BIỆN TÀI, ĐỊNH ĐẾN TRANH LUẬN VỚI ĐỨC PHẬT VỀ GIÁO LÝ VÔ NGÃ. CUỐI CÙNG ÔNG ĐÃ XẤU HỔ CHẤP NHẬN SỰ NGỤY BIỆN CỦA MÌNH.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment